VOLTUM RED


רולר חוף
יצרן: Prox
Prox תמונת יצרן
Bookmark and Share
רולר חוף מבית פרוקס יפן
לרולר מערכת קלאץ כפול בחלקו העליון
מתאים לדייג במיים מלוחים, 3 לאגרים וידית מתקפלת.