CROCODILE


מקל סירה -פיבר
יצרן: SIWEIDA
SIWEIDA תמונת יצרן
Bookmark and Share
מקל פיברגלאס מלא
מיועד לדייג מסירה/קייאק- באורכים בנמוכים
ולדייג על חי באורכים הגבוהים