ארטיזנו


ספינת הדגל של דייקו ... המקל המקצועי והאיכותי ביותר לזרזור
יצרן: דייקו
דייקו תמונת יצרן
Product image Product image Product image
Bookmark and Share
Built for truth seeker

Significantly high sensitivity and excellent response, a sharp hook set.
BORON material


ModelLength (ft)Closed Length
(cm)
Weight
(g)
Tip Dia.
(mm)
Butt Dia.
(mm)
Section
(pcs)
Lure Wt.
(g)
Line
Nylon(lb)/PE
PowerActionCarbon
(%)
Price
TMACS-93/06 9’3”(2.82) 144.4 145 1.6 13.7 2 5-24 6-12/0.8-1.2 L-ML Regular 99 75,000
TMACS-89/08 8’9”(2.66) 119.7 150 1.8 14.2 2 7-35 8-16/0.8-1.2 ML-M Fast 99 75,000
TMACS-96/08 9’6”(2.90) 148.4 165 1.6 14.8 2 7-35 8-16/0.8-1.2 ML-M Regular Fast 99 76,000